DryFox s.r.o.

 

Spoločnosť DryFox s.r.o. vznikla v roku 2011.  Sme mladou, dynamicky sa rozvíjajúcou stavebnou spoločnosťou. Našou hlavnou devízou je  schopnosť prispôsobovať sa súčasným požiadavkám stavebného trhu,inováciam a neustálemu napredovaniu stavebných technológií.Veríme,že je to veľmi dobrým predpokladom na úspešné zaradenie spoločnosti medzi prosperujúce stavebné firmy. Spoločnosť realizuje stavebné práce pre svojich zákazníkov, ktorými sú iné stavebno-obchodné spoločnosti, organizácie,súkromný investory,SVB.

To,čo našu spoločnosť dokáže posunúť ďalej, zabezpečiť nám perspektívu a budúcnosť,je v prvom rade spokojný zákazník.


Naša spoločnosť disponuje dostatočným počtom kvalifikovanej pracovnej sily v rôznych profesiách. Zárukou odbornosti sú zamestnanci s dlhoročnou praxou a vyprofilovaný subdodávatelia. V rámci dodávky stavebných prác zabezpečujeme komplexnú inžiniersku činnosť. Dohľad nad realizáciou stavebných prác zabezpečujú odborne spôsobilý stavbyvedúci s dlhoročnou praxou. To všetko spoločnosti umožňuje poskytovať svoje služby efektívne, v požadovaných termínoch a dosahovať kvalitu pri plnení a  uspokojovaní nárokov našich zákazníkov.

 

 

Copyright © 2010 DryFox. Powered by Joomla
Template designed by Towfiq I.